Tort śmietankowy

Pole Opis produktu przeznaczone jest to wpisania dodatkowych informacji o danym produkcie. Mogą to być: informacje o głównych składnikach, informacje o okolicznościach, w których produkt może być spożywany lub informacje o dostęnych smakach lub innych cechach produktu. Pole jest obowiązkowe.

  • 9006
  • szt

Pole Informacje dodatkowe jest przeznaczone do wpisania informacji o produkcie nie wymienionych w polu Opis produktu. Pole to jest opcjonalne. Jeśli nie zostanie uzupełnione to sekcja ta nie będzie widoczna na stronie. Można tutaj wpisać informacje o promocjach lub innych okolicznościach.